Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с Общите условия за използване на бисквитки.

No product at this time

   Професионален Озонатор За Дезинфекция На Помещения HF188 10g/Hr - Digital

   546,58 лв.
   Hurry Up Only 3 Items left items
   Количество:

   Характеристики на озонатор за въздух:

   Обработвана площ: 150  m2

   Озон на изхода: 10000  mg/h

   Озонов поток: 170  m3/h

   Захранване: 220V

   Мощност: 100W

   Таймер: min 120

   Размери: 20*15*18 mm

   Тегло: 2.2кг.

   Инструкция за експлоатиране на ОЗОНАТОР

   1. Сложете кабела в контакт

   2. Седмичен програмиращ таймер - можете да настроите 1-16 групи Вкл. /Изкл. 

   За повече подробности, моля прочетете приложената Инструкция за употреба.

   3. Незабавно излезте от помещението, след като включите озонатора

   - Озониране на кола – 10 мин.

   - Стари сгради например 60 кв. м. – 1 час, ако не е достатъчно повторете. 

   - Лодки, каравани и др. подобни 20-40 мин.

   - Сгради от 100 кв.м. и по-големи препоръчваме озониране стая по стая.

   - Големи пространства, 2 пъти по 2 часа. Можете да повторите ако е необходимо.

   - Озонирането е подходящо и за дрехи или спортна екипировка.

   Оставете озона да действа за 2 часа и след като машината спре, можете да проветрите помещенията. 

   За предпочитане е да поставите машината на 1- 1.5 метра от пода. 

   Озонирането е най-ефективно на режим топли и сухи условия, времето на озониране също ще се повиши.

   Студеният, влажен и мръсен въздух намалява живота на уреда. 

   Основни инструкции за безопасност

   Инструкции за безопасност:

   ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от електрически шок, сменете повредените кабели. 

   • Наблюдавайте всички налични електронни кодове. 

   • Опасност от ел. шок. Изключете уреда и извадете кабела от контакта преди да бъде извършена поддържаща дейност. Неспазването на инструкциите може да доведе до сериозни увреждания и дори смърт.

   ВНИМАНИЕ: Вдишването на високи нива на озон за кратък период и вдишването на ниски нива на озон за по-дълъг период може да доведе до сериозни увреждания.

   НЕ ВДИШВАЙТЕ ОЗОНОВ ГАЗ ОСВОБОДЕН ОТ ТОЗИ АПАРАТ!

   • Не съхранявайте гориво, химикали или други запалими течности или изпарения близо до уреда.

   • Контакта на мазнина, грес, мазни материали с озоновия газ може да причини избухването на пожар. 

   ВНИМАНИЕ – домашни любимци, ценни предмети, благородни метали, електронни устройства и растения следва да бъдат държани далеч от апарата докато работи. 

   ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН МЕНИДЖЪР 

   Озонаторът може да бъде използван за унищожаването и неутрализирането на миризми във въздуха като мокри мокети, мухъл, домашни любимци, полени, дим, химикали, боя или дим от пожар. Изберете програма на таймера, за да определите продължителността на озониране. Избягвайте поставянето на дифузера в края на входящия маркуч твърде близо до метални или пластмасови предмети, тъй като голямото количество озон ще корозира предметите.

   НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НИВОТО НА ОЗОНА В ПОМЕШЕНИЕТО ДА ПРЕВИШАВА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ 70РРМ.

   ВНИМАНИЕ: Вдишването на озонов газ може да причини дразнене на носа, гърлото или белите дробове. 

   Прочетете тази информация за безопасност:

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗДРАВЕТО

   Генераторът е апарат за индустриална, домашна  и търговска употреба. Генераторът произвежда озон. Озонът е известен като дезинфектант. Той има бактерициден ефект в концентрация около 9-10 гр. /dm. 3. Ефектът от озона е около 50 пъти по-потентен и 3000 пъти по-бърз от този на хлора. Озонът е дразнещ газ, който уврежда биологичните мембрани. 

   Когато се вдишва, озонът може да ограничи дишането на клетките. 

   Първите признаци на озоново дразнение са: кашлица, зачервено гърло, главоболие и гадене.

   Полу-животът на озона е практически кратък, около 30 минути, така че след 2 часа са останали само 6 % от първичната концентрация на озон. 

   Проветрете стаята след озониране, използвайте маска ако е необходимо да останете в озонираната зона. 0.1 ррм е безвредно за хора за период до 8 часа. 

   Концентрация от 10ррм е опасна с излагане за само няколко минути. Генераторите могат да генерират до 12.5 ррм (по-висока концентрация, по- бърз разпад).

   За търговски цели се използва концентрация от 0.01 ррм до 3 ррм. Това е необходимото количество за дезинфекция на стая. Изчерпването на озона е за ½ час. Налична е много информация за озонирането. 

   За ваша лична безопасност и тази на околните, си заслужава да прочетете това:

   Озонирането на помещения ползвани от животни се препоръчва (къщички за кучета, котки, клетки, четки и др.)

   1. Лимит на излагане:

   Следните рестрикции се приемат в САЩ, Великобритания и останалите части на Европа 

   • 8 часа на ден/ 5 дни в седмицата – 0.1ррм

   • 15 минути(кратко излагане) – 0.3ррм

   • Озонов генератор може да произведе до 20 000 милиграма озон за час. В затворено пространство добивите на озон бързо се повишават при лимит на излагане от 15 минути (0.3ррм)

   2. Озонова токсичност:

   Независимо дали рисковият лимит е повишен, може да причини възпаление на респираторния тракт. Доказано е, че озонът може да причини пристъпи на астма. Хора с астма в ремисия не трябва да влизат в стаи, които са били предварително озонирани. Изчакайте докато всички озонови частици изчезнат и помещението е добре проветрено. Озонът има специфична миризма и лесно може да бъде различен, бихте могли да сте в риск дори при ниска концентрация.  Повечето хора могат да усетят миризмата в концентрация около една десета от нивото на озона при 15 минутен лимит на излагане. Силната миризма на озон във въздуха означава, че концентрацията на озон надвишава 15 минутния лимит на излагане.

   ВНИМАНИЕ

   • Генераторът не трябва да се използва от хора с повишено обоняние. 

   • Оставете пространство около апарата преди да го използвате.

   • Не проверявайте директно озоновата продукция като помиришете изхода на генератора.

   • Крактосрочното вдишване на висока концентрация на озон и продължителното вдишване на ниска концентрация на озон може да доведе до сериозни увреждания на здравето ви. 

   • Уредът не е водоустойчив и може да бъде използван само в затворени помещения. Не позволявайте вода да прониква в апарата. Влагата не е покрита от гаранцията. 

   • Не отваряйте, поправяйте или променяйте уреда. Озоновият генератор използва много висок волтаж, който може да ви нарани. Не пипайте машината докато е отворена или докато работи. 

   • Не използвайте апарата във влажна среда (релевантна влажност > 85%). Озонаторът е защитен. Ако влажността е по-висока от 85%, той може да спре конверотрите на високо напрежение. 

   В този случай, гаранцията не покрива повредата. 

   - Дръжте децата далеч от апарата 

   - Когато не използвате апарата, следва да го изключите от ел. захранването. 

   - Не използвайте в среда, където се съхраняват запалими или избухливи субстанции ;

   - Не докосвайте апарата с влажни или мокри ръце. 

   - Избягвайте използването на апарата на места, в които съхранявате метали или синтетични материали. 

   - Използвайте само съвместим кабел. 

   Погрешни материали могат да причинят нежелани озонови промени. 

   - Не смазвайте вентилационните канали чрез минерални олиа или смазки. 

   - Не използвайте машината върху килим или подобни повърхности. 

   ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Не носим отговорност за всяка повреда и нараняване причинена от продукта или използването му.  Вие сте лично отговорни, че уредът е правилно инсталиран, поддържан и съхраняван.

   СЪДЪРЖАНИЕ:

   1. Озонов генератор 

   2. Ръководство за употреба

   ПОДДРЪЖКА

   Ако използвате този генератор от време на време, съхранявайте го на сухо място и го пазете от прах в найлонов плик. 

   Ако използвате озонатора ежедневно или често , тогава трябва да го проверявате редовно, за да сте сигурни, че системата функционира правилно и ефективно. 

   3156
   3 Артикула

   Конкретни препратки